Skupina Penta se stala největším hráčem na polském trhu lékáren