Slezské industriální písně utichají, v Opavě jde do tuhého