Významný emitent dluhopisů nevyplatil v termínu u některých emisí celý kupón