Polská hutní společnost se vryla hluboko do srdce Werku