750 750 000,- Kč složeno

"Klient považuje celou kupní cenu za řádně složenou u paní správkyně a nežádá ani její částečné vrácení nebo jinou dispozici s ní, byť z opatrnosti doporučuje relokaci složených prostředků do silnější banky."

Článek pouze pro registrované