Miroslav Motejlek versus Sekce licenčních a sankčních řízení ČNB

Sekcí licenčních a sankčních řízení České národní banky jsem byl shledán vinným ze spáchání přestupku na kapitálovém trhu, tím, že jsem údajně ovlivnil kurz akcií společnosti O2 a porušil tak zákaz manipulace s trhem. Byla mi uložena pokuta ve výši 1 000 000 korun. V rozhodnutí stojí, že mi Sekce nevytýká skutečnost, že jsem vyjádřil svůj názor na hodnotu akcií O2, ale způsob, jakým jsem to učinil, tj. jako uznávaný novinář, jehož názory a ekonomická erudovanost jsou respektovány odbornou veřejností. Jde o prvostupňové rozhodnutí, proti kterému se budu bránit, případně i před soudem.

Čtěte celý článek

Středoasijské stány v očekávání

Bůh je veliký a jeho díla jsou pozoruhodná. Kdo by znal jeho vůli... Říkají to monotheisté všech ražení a určitě se nemýlí. O osudu nemocného Islama Karimova (78), zakladatele prvního světského uzbeckého státu, to platí stejně jako pro jeho třicet milionů poddaných.

Čtěte celý článek