Velké akviziční tažení nenápadné telco firmy pokračuje