V soutěži o obchodní části Pražské plynárenské přibyl další zájemce, se kterým je třeba počítat