Sisák páchá dobro v Braniborech, vrací Němcům práci