Šampión v žárovém zinkování polkne podnik, který koupil za 210 milionů