Vskutku veliká vytrvalost obou stran při vyjednávání o prodeji Hamé