Po čtvrtstoletí končí partnerství dvou průmyslnických rodin, jedna vyplácí druhou z výkonné továrny