Hanácký agroholding je po ukončení vnitřních sporů na akviziční stezce