PK říká, koupím 20 % Vaší banky za 1,5x NAV, Vy pak koupíte 100 % mojí banky za 2,5x NAV