Agrofert vstoupil do Čiližské Radvaně, za téměř 300 milionů Kč vydražil tamější sila