O „zakletou princeznu“ byl až nečekaně velký zájem