Dvě industriální akviziční příležitosti, obě vskutku neporovnatelné