Lotyši v Česku na nákupu, zalovili u slavné továrny po profesoru Wichterlem