Solární duo zas výrazně přikupovalo, valuace už je rozhodně jedenácticiferná