Žďárská rodina s chrudimským průmyslníkem kupují západočeskou kovárnu