Výsledky slovenských parlamentních voleb je třeba přijmout s pokorou