Kellnerova PPF ovládne slovenskou penzijní správcovskou firmu Stabilita