Spolumajitel těžkotonážní skupiny koupil v sousedství specialistu na odpojovače