Na Krajském soudě v Ostravě přistála zajímavá žaloba