Zemědělský akvizitor z Dobřichovic jde po dalším kusu