Týdenní drobky (23): O Šangri-La, sovětech a Sókratově lsti