Česká technologická skupina se rozkročila na západě