Třiapadesátiletý zemědělský magnát Gabriel Večeřa zcela pohltil Agro-Měřín