Okolo Sazky se začala pohybovat další zajímavá jména