Další úlovek dua agromagnátů: 450 krav, 170 prasnic, tisíce hektarů půdy, sto hektarů vinic