Dalších 1700 hektarů obhospodařové půdy změnilo vlastníka