Fabrika dvou Čechů v Bělorusku se prodává přes inzerát