Mimořádná transakce v regionu: Velkoprůmyslníci z Česka a Polska se zatím nedohodli