Nájezd dravce na skupinu, která mu hodně dluží, je v zásadě dokonán