Navyšování podílů DK a PT v internacionálních korporacích pokračuje