Rozvojovými prioritami Tatra mountain resorts jsou Krkonoše a polská část Tater