Třiasedmdesátiletý továrník prodá firmu jen o dva roky mladšímu průmyslníkovi