V Metru to skřípe, tak si to DK s PT vykompenzovali masivním nákupem v Casinu