Za čtyři roky jsou tržby na jedenáctinásobku, takže se firma prodala