Západočeskou strojírenskou insolvenci vyřešil Západočech