1 +1 = aneb na co se ještě čeká v kauze prodeje I & C Energo?

Pád vlády způsobený policejní razií zaměřenou na kmotrovské pozadí politiky by neměl uvrhnout v zapomnění zásadní kauzu z počátku letošního roku. Tehdy motejlek.com poprvé zveřejnil alarmující fakta o prodeji lukrativní třebíčské společnosti I & C Energo z majetku skupiny ČEZ. V červnu už měly být známy výsledky šetření, které si u dozorčí rady a představenstva ČEZ vyžádal dnes už odcházející ministr financí Miroslav Kalousek. Nic se ale dosud neprošetřilo. Přitom dát dohromady základní fakta, usvědčující tehdejší představenstvo ČEZ vedené Martinem Romanem z nekalosti, je tak snadné. Pojďme na to.

Dosud zveřejněné skutečnosti a souvislosti jsou ve stručnosti tyto: Firma I & C Energo byla v roce 2008 prodána maďarské společnosti MOL. Transakci zařizoval Josef Brož, letitý spolupracovník a správce financí Martina Romana. MOL posloužila jen jako přestupní stanice, už v roce 2008 si předkupní právo na I & C Energo pojistila v Holandsku registrovaná firma Yellowraazd zřízená Brožem. V roce 2009 nastupuje do I & C Energo jako generální ředitel Jan Šafránek, muž spjatý s Martinem Romanem už z doby jeho působení v Jance Radotín. V červnu 2012 Yellowraazd přechází pod nepříliš průhledně vlastněné maďarské strojírny Olajterv a kupuje I & C Energo. Je možné, že Martin Roman jako iniciátor prodeje třebíčské firmy, potažmo i Josef Brož jako organizátor, jsou mezi konečnými beneficienty transakce.

Obstarat přímé důkazy o tomto trvzení je ale mimořádně obtížný úkol. Snadnější je dokázat, že ČEZ prodával I & C Energo značně nevýhodně, navíc s důkladnou znalostí informací o jeho budoucí hodnotě a s přímým vlivem na ni. To samo stačí k vážnému podezření z překročení zákona, přesněji porušení povinnosti péče řádného hospodáře. Mohlo by jít i o přečin zneužití informací v obchodním styku. A to nejen ze strany Martina Romana, ale celého tehdejšího představenstva ČEZ, které prodej I & C Energo schválilo.

Takže důkazy v podobě čísel:
ČEZ prodal I & C Energo skupině MOL v přepočtu za 660 milionů korun. Cenu nikdy neuvedl, ve výroční zprávě ji zveřejnil až v roce 2009 MOL.

I & C Energo v roce svého prodeje zaznamenalo provozní výnosy 1,98 miliardy korun, EBITDA činila 158 milionů, čistý zisk 102 milionů, krátkodobý finanční majetek 124 milionů, bankovní úvěry jen tři miliony a vlastní kapitál 448 milionů korun. Hned rok po prodeji si MOL vyplatil z hospodářského výsledku I & C Energo dividendu ve výši 100 milionů korun, nerozdělený zisk ke konci roku 2009 i přesto zůstal na úrovni 134 milionů. Z těchto jednoduše poskládaných údajů vychází, že ČEZ prodal svou dceru za až dehonestující násobek EV/EBITDA 3,4.

A výplata dividend pokračovala i v roce 2011. Dohromady si MOL za rok 2008 a 2010 vyplatil ze zisku třebíčské firmy celkem 440 milionů korun, tedy dvě třetiny z kupní ceny během pouhých tří let od uskutečnění transakce!

A co hůř, ČEZ o skvělé kondici své firmy dobře věděl a její růst svými zakázkami dále podporoval. Podle svého investičního plánu z roku 2008, jak vyplývá z jeho výroční zprávy toho roku, měl v době prodeje dceřiné firmy pro ni připraveny mnohasetmilionové zakázky pro několik dalších let, viz například modernizace Jaderné elektrárny Dukovany, investice do zvýšení bezpečnosti Jaderné elektrárny Temelín, komplexní obnova Tušimic II, Prunéřova II a podobně.

V roce 2008, měsíc po prodeji, ČEZ také požádal ministerstvo životního prostředí o posouzení vlivu dostavby dvou temelínských bloků. Čili už v té době průkazně počítal s touto několikasetmiliardovou investicí. Pro I & C Energo by dostavba Temelína znamenala zakázky v řádu „skoro destíkek miliard korun”, jak se v květnu 2012 pochlubil ředitel I & C Energo Šafránek.

Třebíčská firma, stále významně závislá na ČEZ, od roku 2008 do roku 2011 vygenerovala dohromady čistý zisk 592,1 milionů korun. Loňské výsledky ještě nejsou známy, z křivky výkonů je ale zřejmé, že už v roce 2012, za pouhých pět let kumulovaný zisk vysoko překonal výnos z prodeje firmy.

Růst všech parametrů I & C Energo v letech 2007 až 2011 je fascinující. Jestli ho nedokázalo představenstvo ČEZ v době prodeje předpovědět, nesvědčí to o jeho profesionalitě. Vzhledem k tomu, že ČEZ onen růst sám připravil a živil, je ale pravděpodobnější, že představenstvo prodejem dceřiné firmy ČEZ poškodilo a někoho nechalo na úkor státem majoritně vlastněné firmy velmi zbohatnout. Bohužel, všechno tomu nasvědčuje.

Je pro KPMG, která dostala v březnu za úkol vyhotovit zprávu o prodeji I & C Energo, opravdu tak těžké dát tato čísla dohromady? Dojde její studie ke stejně skandálnímu závěru? Dočkáme se té zprávy vůbec někdy?
-pes-

Výsledky I & C Energo v milionech korun
2007 2008 2009 2010 2011 růst 2007/2011
Provozní výnosy 1573 1982 1947 2141 2810 178,6 %
EBITDA 152 158,5 165,6 235,2 320 210,5 %
Čistý zisk 95 102 102 160,8 227,3 239,3 %
Vlastní kapitál 428 448 440 607 487 113,8 %
Vyplacená dividenda 0 0 100 0 340

Předcházející článek

Co všechno se může stát (opakování)

Následující článek

Bakala a spol. se přiblížili převzetí krachujícího železničního dopravce v Chorvatsku