Dobrá práce kolegyně Klímové z MF Dnes a vskutku pozoruhodné reakce na prodej I & C Energo

Novinářka Jana Klímová se v dnešní MF Dnes správně obula do kauzy prodeje třebíčské I & C Energo ze skupiny ČEZ. Na textu, který stejně jako ty předešlé na motejlek.com, popisuje značně podezřelé pozadí transakce, o níž jen naiva anebo podvodník může prohlásit, že byla pro ČEZ výhodná, jsou zajímavé reakce zúčastněných stran.

Josef Brož, letitý consigliere Martina Romana, který schéma obchodu připravil, tvrdí, že si jej najal sám MOL. S jím založenou holandskou skořápkou Yellowraazd prý MOL podepsal předkupní právo na I & C Energo proto, aby ji mohl „v případě potřeby přesunout v rámci své skupiny nebo mimo ni pro něj za nejvýhodnějších podmínek“.

MOL ústy svého mluvčího se zase Klímové pokusil vysvětlit, že nákup třebíčské firmy souvisel s plány rozšířit portfolio petrochemické skupiny také na výrobu elektřiny. „Výroba elektřiny ale nikdy předtím nebyl hlavní byznys MOL, proto jsme v souladu s našimi mezinárodními zvyklostmi hledali řešení, které by bylo flexibilní a umožňovalo financování této investice bez dopadu na její finanční ukazatele, anebo, což se stalo, pro případ, že bychom se rozhodli nepokračovat v původně ambiciózních projektech výroby elektřiny.“ Otázka, proč to zajišťoval zrovna Brož, zůstala bez odpovědi.

ČEZ pak soubor reakcí vyšperkoval tvrzením, že na alianci s MOL, jejíž součástí prodej I & C Energo byl stejně jako nákup sedmiprocentního podílu v MOL a neuskutečněný plán na společné budování paroplynových elektráren, vydělá miliardu korun. Skutečnost je přitom taková, jak už motejlek.com upozornil, že jen na šestnáctimiliardové investici do akcií MOL ČEZ příští rok v lednu s nejvyšší pravděpodobností odepíše víc než tři miliardy.

Zcela jedinečná je pak reakce ministra financí Miroslava Kalouska, který prý požádá předsedu dozorčí rady ČEZ, aby prodej I & C Energo prošetřil a podal mu zprávu. To jistě Martin Roman rád udělá a my se už nemůžeme dočkat převratného závěru.

Server motejlek.com o reakci ministerstva financí také požádal. Dostalo se mu už dříve této méně barvité odpovědi: „Tato záležitost je plně v kompetenci a zároveň odpovědnosti orgánů společnosti ČEZ a.s. Dozorčí rada podle našich informací udělila předchozí souhlas s prodejem společnosti I & C Energo, a. s., který byl podle jejích informací proveden v rámci strategie snížení počtu dceřiných firem Skupiny ČEZ a prodeje všech firem, jejichž činnost přímo nesouvisí s hlavním předmětem podnikání ČEZ. Prodej I & C Energo, a. s., společnosti MOL byl projednáván paralelně s komplexem smluv vedoucím k založení společného podniku ČEZ a MOL (zejména za účelem výstavby paroplynových elektráren ve střední Evropě) a nákupem akcií MOL ze strany ČEZ MH B.V. Pokud se domníváte, že byl spáchán protiprávní čin, oznamte jej orgánům činným v trestním řízení.“
-pes-

Předcházející článek

Vodní elektrárny spravované českou firmou přešly zpět do rukou EVN Macedonia

Následující článek

Jak to vidí Jan Macháček