Andrej Babiš se ostře pustil do prezidenta Václava Klause

Prohlášení Andreje Babiše k vetu novely Zákona o ovzduší prezidentem republiky

• V rámci osobní prestiže a války s Evropskou unií prezident ČR poškodil domácí zemědělce, výrobce biopaliv i image České republiky a vystavil ČR možným sankcím za neplnění závazků, které svým podpisem na přístupových dohodách k EU napomohl zavést.

• Svým rozhodnutím narušil již uzavřené smlouvy mezi prvovýrobou a zpracovateli z letošní sklizně z cca 70.000 ha, kdy tyto plodiny se vyvezou do okolních států EU, které z nich biopaliva bez omezení vyrobí, čímž podpořil výrobce v okolních státech EU a poškodil tak český zpracovatelský průmysl.

• Do své války o vizi ochrany ovzduší a nedůvěry v dopady efektu CO2 zavlekl české investory, kteří do tohoto odvětví ve víře v právní stát a kontinuitu uvažování establishmentu investovali jen v ČR více než 10 miliard korun, aniž by tyto subjekty měly jakoukoli možnost se tomuto kroku bránit a to v zemi, která má pro efektivní, ekologickou a udržitelnou výrobu těchto produktů jedny z nejlepších podmínek v Evropě.

• Nekvalifikovaně a neodborně, bez znalosti informací je argumentováno poškozením motorů, přičemž v okolních státech je obsah biopaliva o mnoho větší, než předpokládala tato novela, která vznikla jako kompromisní na úrovni všech účastníků trhu, pod gescí několika českých ministerstev a která je plně v souladu s evropskými platnými normami pro motorová paliva, schválenými nejvyššími certifikačními autoritami se souhlasem asociací výrobců motorových vozidel.

• Seriózní a profesionální debata na téma biopaliva probíhá po období bezbřehého optimismu nejen v EU, ale po celém Světě a odborníci z ČR se v ní angažují. Zkoušky exhalací, pozitivní dopad na emise při provozu na tyto paliva byla zpracovávána i odbornými ústavy v rámci České republiky a zde publikována nezávislými experty, které jednoznačně dokládají, že žádné negativní vlivy z emisí neexistují. Škoda, že hlavně názory českých expertů nejsou brány na zřetel.

• Aktuálně největší světová ropná havárie v Mexickém zálivu, která bude mít negativní dopady na území násobně větší než ČR po dlouhá desetiletí ukazuje, že klasická paliva jsou ekologicky problematická. Biopaliva prakticky jako jediný energetický zdroj pro transport mají zpracovánu podrobnou analýzu svého tzv. životního cyklu, kdy byly vzaty v úvahu všechny vlivy od pěstování surovin až po vlastní spotřebu.

• Cenu motorových paliv na čerpacích stanicích ovlivňují biopaliva minimálně – zásadně ji tvoří spotřební daň jako její největší část. Cena je hlavně závislá na ceně ropy na světových trzích a na kurzu koruny k dolaru. Jen za poslední 4 měsíce narostla cena právě díky růstu spotřební daně a růstu cen ropy na světových trzích o více než 4 koruny na litr bez jakéhokoli vlivu biopaliv. Přitom ČR není schopna vybrat průměrně asi 10 miliard korun ročně z daňových úniků na spotřební dani a DPH při obchodu s motorovými palivy, ale ty v rozpočtu státu nebo v peněžence motoristů bojovníkům proti bio palivům zřejmě nechybí.

České zemědělství, už tak poškozené nerovnými podmínkami v rámci EU dostává paradoxně další ránu od prezidenta, který si oblíbil polemizovat ve všem s EU. Případné pokuty za nedodržení a nesplnění související legislativy uhradíme jako obyčejně do pokladny EU všichni.

Předcházející článek

Pozor na Kogo, krevety servírují i se střívky (hovínky)

Následující článek

Českých a slovenských miliardářek/miliardářů je už více než 230