Jurečkův nenápadný debakl: Ať řepka dál zůstává s touto krajinou

Minulý týden vládou prošel návrh zákona, který upravuje pravidla pro obchod s biopalivy. Kritici mogula a ministra financí Andreje Babiše, jehož fabrika Preol je největším producentem biopaliv v zemi a jehož ministerstvo návrh připravilo, se soustředili na méně podstatné věci. Klíč je jinde: česká legislativa zůstává navzdory evropskému trendu jednostranně nakloněna jedinému typu biopaliva, v němž dominuje právě Preol. Snaha protlačit změny, které by se Preolu nelíbily, byla ministerstvem financí smetena.

Andrej Babiš v dopise premiéru Bohuslavu Sobotkovi, jímž návrh uvedl, napsal, že obsahuje tři hlavní témata. Prvním je řešení daňových úniků v obchodu s tabákem, druhým úprava kaucí distributorů pohonných hmot a třetím zavedení sledování plnění povinnosti uvádět stanovené množství biopaliv v pohonných hmotách v průběhu kalendářního roku, které, jak napsal ministr, „přispěje k omezení nakládání s biopalivy v rozporu se zákonem o ochraně ovzduší.“

Z hlediska Babišova takřka všudypřítomného konfliktu zájmů je podstatné především ono třetí téma. Řeší se tu něco, co trápí nejen výrobce bioapaliv, ale i stát, totiž, že se nedodržuje povinné přimíchávání biosložky do pohonných hmot. Kritici v médiích, pochopitelně nespadajících pod Babiše, se tu snažili zdůraznit, že si ministr zákonem ohlídá svůj byznys. To sice ano, ale v tomto bodě je to celkem logické a v zájmu státu. Zakopaný pes je jinde a jediný, kdo na to upozornil, bylo v připomínkovém řízení ministerstvo zemědělství. Dopadlo neslavně.

Zpacifikovaný Jurečkův úřad
Jde o to, že českým biopalivům vládne dlouhá léta jejich první generace, MEŘO, tedy metyl-ester řepkového oleje, jehož dominantním výrobcem a dodavatelem státnímu podniku ČEPRO je Preol z Babišova Agrofertu. Jenže sláva biopaliv první generace založených na řepce olejné je dávno pryč. Na špatné vlastnosti řepky kombinované s ničivým vlivem její masivní produkce na zemědělský půdní fond a životní prostředí obecně upozorňují mnohé studie, Evropská komise také upouští od podpory tohoto typu biopaliva. V Česku se to nicméně stále příliš nepromítlo.

Ministerstvo zemědělství sepsalo k návrhu zákona připomínku, kterou označilo za „zásadní“ a v ní předložilo argumenty proti podpoře „Babišových“ paliv první generace. Po jejich shrnutí uvádí: „Za těchto okolností jsou veškeré návrhy na monitoring biopaliv či návrhy na jejich vyšší užití nebo přísnější sledování mimo stávající a budoucí trendy a nemá tak smysl revidovat zákony vycházejí z původního plánu podpory biopaliv v EU.“

Při známé afinitě lidoveckého ministra zemědělství Mariana Jurečky k Andreji Babišovi si lze jen představovat, co se po vznesení této expertní námitky dělo. Každopádně Jurečkův úřad rychle z kritického postoje couvnul. Zemědělský resort změnil „relevanci“ své připomínky ze „zásadní“ na „doporučující“ a ministerstvo financí nad ní vyřklo ortel: „Nevyhověno.“

Klid na práci do konce 2016
Při takto velkém zásahu do biopalivové legislativy byl přitom nejvyšší čas sladit ji s evropskou realitou. V Česku ovšem nadále platí status quo, tedy že jedinou možnou „zelenou naftou“ je MEŘO. Preol a ostatní výrobci přesto budou muset v blízké době svou produkci přizpůsobit. Zákon o ochraně ovzduší říká, že biopaliva přimíchávaná do nafty musí splnit podmínku úspory skleníkových plynů minimálně 35 % proti motorové naftě, a to do konce roku 2016. Preol to dnes splňuje, jeho MEŘO má úsporu 42 %. Jenže od 2017 musí být úspora 50 % a od 2018 dokonce 60 %. FAME vyráběné z živočišného tuku, či UCO (použitý kuchyňský olej) má standardní hodnotu 88 %. Je jasné, že i Preol bude muset k řepce od roku 2017 přimíchávat buď UCO, nebo FAME z živočišných tuků. To v Česku – dnes pouze na export – vyrábí problematická fabrika Oleo Chemical. O ní a vztahu její kauzy s Agrofertem jsme přinesli samostatné články.
-pes-

Předcházející článek

V centru Moskvy byl zavražděn opoziční politik Boris Němcov

Následující článek

Sebevědomá česká skupina odolala choutkám Číňanů, naopak sama hodlá nakupovat a budovat ve světě