Čestmír Šimáně: První atomový Čechoslovák

Profesor Čestmír Šimáně (1919-2012) byl jaderným fyzikem s hlubokou mezinárodní stopou. Polyglot, který v šedesátých letech například vedl jednu z divizí Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve Vídni, sbíral zkušenosti mimo jiné u manželů Curieových, nositelů Nobelovy ceny za chemii. Byl zakladatelem jaderného výzkum v Česku.

Šimáně se podílel na výstavbě jaderné elektrárny v Jaslovských Bohunicích a pracoval na projektu jaderné elektrárny v Dukovanech, jeho význam pro tuzemskou, ale i mezinárodní energetiku ovšem leží ještě v předešlých desetiletích.

Už při první stáži ve Francii v druhé půlce čtyřicátých let pracoval na konstrukci tzv. Van de Graafova urychlovače. Stejný typ zařízení pak mohl sestrojit u nás. Při druhé stáži byl u spuštění prvního, pouze pro výzkumné účely určeného francouzského reaktoru Zoe. U Joliota Curieho si během stáže vybudoval velice dobré jméno. Například sám vymyslel a sestrojil zařízení na automatizaci tamního urychlovače. Díky francouzské zkušenosti se stal jedním z mála československých vědců s přímou praxí v moderním jaderném výzkumu.

Po návratu z Francie se stal prvním zaměstnancem Československého ústavu pro atomovou fyziku. Od té chvíle byl Čestmír Šimáně u většiny důležitých rozhodnutí,  týkajících se jaderné fyziky u nás. Sídlo měli v budově bývalého mlýna v Hostivaři a začátky to byly velmi skromné, bez vlastního zkušebního reaktoru. Na jeho dodání získali příslib teprve v roce 1954 od Sovětů. Pro reaktor začal vznikat nový areál v Řeži u Prahy a ředitelem ústavu se stal právě Šimáně. Pro něj a kolegy přišel den D 24. záři 1957, kdy nově dodaný reaktor jel poprvé na „vlastní sílu“, tedy bylo dosaženo kritického stavu a neutronový tok v reaktoru se poprvé udržel bez pomoci vnějšího zdroje částic. To byl velký krok pro české jádro a následoval velký krok i v Šimáněho kariéře. Stal se ředitelem technických dodávek a jaderných materiálů Mezinárodni agentury pro atomovou energii ve Vídni. Hodně mu pomohlo, že uměl několika světovými jazyky, díky tomu mohl dělat tlumočníka při jednání amerických a sovětských vědců.

Po návratu domu byl na ČVUT u zrodu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, kde pak působil jako profesor čtyřicet let. Už jako kmet se v roce 2004 vrátil do Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR v Řeži.

Až do své smrti chodil vitální muž pravidelně na návštěvy tunelu pod pražským Vítkovem, kde je umístěn urychlovači částic, takzvaný mikrotron. Čestmír Šimáně bez jaderné energie nemohl žít.

Předcházející článek

Bakalovci prodali část podílu ve Ferrexpu

Následující článek

Petr Kellner vstoupil za půl miliardy korun do byznysu, ve kterém by ho čekal málokdo