Další dotační průšvih? A tentokráte obrovských rozměrů?

V minulém dotačním patřila Česká republika, co se čerpání dotací z EU na projekty všeho druhu týče, k nejhůře fungujícím v rámci celé unie. Přestože naše země odvádí do unijní pokladny vysoké sumy, a je tedy v našem zájmu obdržet zpátky maximum. Avšak neděje se tomu a díky různým podvodům, hlouposti a neschopnosti úředníků a politiků, jsme v minulém období nevyčerpali obrovské sumy v řádu desítek miliard Korun.

Zaměstnáváme v dotačně-byrokratickém aparátu krajských úřadů a na ministerstvech tisíce úředníků a byrokratů a přesto jsme v EU za průšviháře a ty nejméně schopné z neschopných…

Výzvy na nové dotační období 2014 – 2020 slibovala česká vláda vydat během podzimu. Nestalo se tak a odložilo se na začátek roku 2015… Naši političtí lídři slibovali, že už nepřijdeme ani o jedno euro naší chybou…

A skutečnost? Tak ta se snad ani slušně nedá komentovat. Ostatní státy EU už miliardy korun čerpají a ČR stále nemá ještě schválen evropskou komisí jediný operační program. Čtyři operační programy by měly být schváleny nyní v dubnu a výzvy pro podávání těchto programů slibuje vláda vydat též do konce dubna. Vyskytl se však další vážný problém. Všechny Operační programy budou zpracovávat projektové žádosti v jedné, centrální webové aplikaci. Ta však není dosud připravena, je chybová a nyní se řeší i její podplacené zpracování. Výrobce aplikace říká, že hotová není a v nejbližších týdnech ani nebude. Ministerstva, která mají vydat výzvy v dubnu tedy zvažují, že by z nouze využili prozatím aplikace z předešlého období.

Aplikaci – centrální databázi, vyrábí firma s několika zaměstnanci a světě div se, stát to přijde na sumu obrovskou… Člověku by se chtělo zvolat: kdo zadal extrémně předraženou zakázku, firmě s pár zaměstnanci? A kdo zaplatí škodu v řádu stovek miliard korun za nevyčerpané dotace, které díky tomu zpoždění z EU naše země nevyčerpá? Viníci se jako vždy nenajdou a pravda o tomhle průšvihu se bude tajit.
Richard Dobrovonný

Předcházející článek

Prémiová síť fitness není úplně fit, majitelé se jí chtějí zbavit

Následující článek

Prodej Elanu Čechům se ve Slovinsku řešil na premiérské úrovni