Deset let brněnského PET Centra

Pozitronová emisní tomografie (PET) patří k nejšetrnějším diagnostickým metodám. Ve spojení s výpočetní tomografií (CT) se jedná o jednu
z nejmodernějších zobrazovacích metod. Významným poskytovatelem tohoto vyšetření v České republice je Masarykův onkologický ústav v Brně (MOÚ Brno). Právě v jeho areálu před více než deseti lety začalo pracovat PET Centrum Brno. Postavila je a provozuje společnost ÚJV Řež, která spravuje ještě dvě další PET centra – v Praze a v Řeži. Výběr právě MOÚ a města Brna nebyl náhodný.

Proč Brno…
Výběr byl motivován potřebou zlepšit dostupnost moderních PET diagnostik
a vývoje dalších PET radiofarmak pro nemocnice s PET snímací
a zobrazovací technologií. A to s výhledem do budoucnosti, kdy se dalo očekávat rozšíření metody PET do dalších nemocnic nejen v moravském regionu. Druhým důvodem byl fakt, že Masarykův onkologický ústav patří
k nejuznávanějším onkologickým centrům v České republice.

Zkušenosti ÚJV Řež s provozováním PET Centra Praha potvrdily velkou výhodu spojení výroby PET radiofarmak s pracovištěm nukleární medicíny do jednoho místa. Je tím zajištěna operativnost a rychlost dodávek bez nutnosti transportu na větší vzdálenost, možnost aplikace radiofarmak s velice krátkým poločasem rozpadu a vzájemná intenzivní spolupráce.

Výstavba PET Centra Brno
Od schválení projektu (2005) přes realizaci stavby a umístění potřebných technologií v letech 2006 až 2007 (cyklotron, polohorké komory, laboratoře), byl v létě stejného roku realizován přenos výroby radiofarmak do Brna a zahájen zkušební provoz. Fakticky se tak před deseti lety začala psát novodobá historie PET Centra Brno. Projekt byl financován z prostředků ÚJV Řež. Část peněz pro výrobní část byla získána prostřednictvím evropských fondů INOVACE II (program sloužící k podpoře nákupu technologií a přístrojů) 
a PROFESE (program sloužící k podpoře výcviku a školení výrobního personálu).

PET Centrum Brno v číslech
Od počátku otevření PET Centra Brno bylo k 31.červenci 2017 na Oddělení nukleární medicíny MOÚ dodáno jen z tohoto pracoviště (v případě potřeby jsou realizovány dodávky i z ostatních dvou pracovišť ÚJV Řež) téměř 3900 šarží nejpoužívanějšího radiofarmaka Fludeoxyglukosy, to je více než 25 000 GBq. Celkem bylo včetně testovacích výrob a zkušebního provozu v PET Centru Brno vyrobeno přes 4400 šarží, což představuje objem asi 120 l (objemové množství vyrobeného produktu se počítá pouze na desítky mililitrů).

Spolupráce ÚJV Řež a MOÚ
Má začátky v roce 2003, posílena byla po výstavbě PET Centra Brno
a v posledních letech ještě rozšířena o spolupráci na dvou klinických hodnoceních nových radiofarmak z produkce ÚJV Řež, což je nezbytný předpoklad pro registraci a uvedení těchto radiofarmak do klinické praxe. Lékařské i laické veřejnosti tak byly představeny dva nové přípravky: 11C-methionin pro diagnostiku nádorů mozku a 18F-fluorocholin pro diagnostiku nádorů prostaty. Oba jsou v současné době ve stádiu schvalování ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Předcházející článek

Zlato klesá ke dnu, na hladině se drží hlavně smetí

Následující článek

Není divu, že loňská nabídka ve výši 3,6 miliard korun byla odmítnuta