Francouzský atomový konflikt

Český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg na jednáních ve Francii řekl, že by uvítal, kdyby v tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín vyhrála francouzská Areva. „Byl bych velice, velice šťastný, aby se na tom podíleli, protože mají nejmodernější technologie“, řekl v rozhovoru pro deník E15. Sami Francouzi však nejspíš radostné nadšení českého ministra pro jejich věc nesdílejí. Současná situace jaderného průmyslu v zemi vyvolává pochybnosti, že je Areva schopna včas postavit další dva bloky JE Temelín.

Hlavním problémem zůstává konflikt mezi Arevou a energetickou společností Electricité de France (EdF). Mnohem větší obdoba tuzemské společnosti ČEZ provozuje veškeré francouzské atomové elektrárny. Spor mezi nimi zašel tak daleko, že EdF, dala přednost obohacování uranu pro své elektrárny v Rusku, jen aby jej nemusel dávat Arevě. Areva si zase ukořistila kontejnery s vyhořelým jaderným palivem, patřící EdF. Dva kolosy začaly kolotoč vzájemným obvinění a útoků v tisku. Olej do ohně přilévají problémy Arevy se stavbou jaderných elektráren Flamanville (Francie) a Olkiluoto (Finsko), kde časové skluzy dosahují několika let a cena bloků vyrostla několikanásobně.

Napětí mezi Arevou a EdF na domácí půdě dosáhlo vrcholu v době, kdy ve Spojených arabských emirátech probíhal tendr na stavbu první jaderné elektrárny. Areva v tendru prohrála (zvítězili v něm Korejci, kteří do soutěže nabídli reaktor na základě americké technologie), což poskytlo francouzským energetikům dlouho a toužebně očekávaný důvod požadovat přísnou revizi situace v jaderné sféře.

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy zřídil zvláštní komisi v čele s exprezidentem EdF Francoisem Rousselym. Letos v červenci dokončila komise zprávu, jejíž text v anglickém překladu uveřejnil internetový portál www.atominfo.cz. Autoři zprávy například uvádějí, že „…důvěra jak vůči vlastní koncepci reaktoru EPR, tak i vůči schopnosti francouzských jaderných firem úspěšně stavět nové energetické bloky, dostala vážné trhliny díky potížím, které vznikly na Olkiluoto ve Finsku a při stavě třetího bloku Flamanville…“.

Zpráva nabízí i řešení – seznam 15 doporučení pro vládu. Tři z nich jsou označeny jako „naléhavá“.
Skupina Areva musí ihned vrhnout veškeré úsilí na to, aby „co nejlépe“ dokončila stavbu Olkiluoto-3 a společnost EdF musí přepracovat své časové a rozpočtové plány ohledně nových bloků elektrárny Flamanville tak, aby bylo dosaženo „optimálních hodnot“ z hlediska časových lhůt a ceny. Zkušenosti z těchto dvou projektů musejí energetici zhodnotit a udělat si z nich závěry, ještě než začne práce na stavbě JE Penly-3 (Francie) a práce na britských EPR reaktorech.

Zbylých 12 doporučení se týká strukturálních změn. Podle prvního z nich je zapotřebí zřídit zvláštní oddělení (či sekretariát) energetiky, který by ve svých rukou soustředil všechny jaderné kompetence země. Výbor také doporučuje vytvoření servisní společnosti, která by měla předběžně zkoumat požadavky a potřeby zákazníků ještě před formulováním konkrétní obchodní nabídky, a navrhovat způsob, jakým může průmysl těmto potřebám co nejlépe vyhovět. EdF a Areva musejí společně dokončit vývoj koncepce EPR, nabídka francouzských jaderných reaktorů by měla být rozšířena zařazením reaktoru ATMEA-1 s výkonem 1100 MW.

Dvě doporučení se týkají vědeckých pracovníků a jaderných vědomostí. Komise navrhuje spustit národní jaderný internetový portál a vytvořit jaderný kampus na základě mezinárodního institutu jaderné energie, kde by mohli tento obor studovat zahraniční zájemci – ze zemí, které by se tak staly potenciálními zákazníky francouzského jaderného průmyslu.

Co všechno toto znamená pro Čechy – pro tendr na dostavbu JE Temelín? Areva se v současnosti musí soustředit především na řešení svých vnitřních problémů, které jsou zásadní překážkou pro realizaci velkých projektů. Například v Británii se jedná o stavbu čtyř bloků EPR, která už je dojednána, ale podle toho, co uvádí zpráva Rousselyho komise a jejího celkového vyznění, by skupina s tímto projektem neměla ani začínat, dokud nebudou vyřešeny současné potíže. Ty lze podle zprávy vyřešit jen a pouze globální přestavbou francouzského jádra. Přitom není vyloučeno, že pokud prezident Sarkozy plán, navržený energetiky, skutečně přijme, bude Areva zásadně reformována a v době dokončení temelínského tendru to už bude úplně jiná korporace. Postavení Arevy ještě více znejišťuje to, že zatím není jasné, zdá v jejím čele i nadále zůstane „jaderná madame“ Ann Lauvergeonová.

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že francouzská Areva se stává nejslabším hráčem ze tří účastníků tendru na dostavbu JE Temelín. Zvyšuje to také šance Westinghouse dosáhnout s Arevou nějaké separátní dohody, například že výměnou za Temelín postoupí Francouzům tendr v Jihoafrické republice, který byl zastaven v roce 2008. Tam může jít až o deset energobloků, na které však nejsou vztaženy žádné státní záruky.
Natallia Sudllianková pro motejlek.com

Předcházející článek

Další informace o Tůmově fundraisingové večeři, včetně jmen dalších účastníků, budou zveřejněna během víkendu

Následující článek

PPF na fundraisingovém večírku pro Zdeňka Tůmu zastupoval Kellnerův žoldák Vladimír Mlynář