Hazardní společnosti, na rozdíl od Kalouska, pochopily, co se děje

Na jednání zastupitelstva města Náchod 25. června byl schválen text deklarace, v níž provozovatelé heren sami a dobrovolně navrhli výrazně omezit svoji činnost. V deklaraci, která platí od 1. července, slíbili, že nebudou provozovat žádné typy hazardních přístrojů v „hostinských zařízeních a v restauracích, ani ve školách, školských zařízeních, zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách, v nichž je vykonávána činnost státních orgánů, orgánů veřejné správy nebo činnost registrovaných církví či náboženských společností či ve vzdálenosti kratší 100 m od uvedených objektů“.

Jak přehledně dokládá mapa náchodských heren na portálu http://sousedstvi.mapyhazardu.cz/d/nachod, který provozuje občanské sdružení Brnění, omezení dopadá na 86 % heren. Od včerejšího dne mají být zavřené.
„Nejprve jsme si mysleli, že deklarace provozovatelů je jen formální a ve skutečnosti se nic nezmění. Ale pak jsme pochopili, že náchodští provozovatelé heren to myslí skutečně vážně. Od 1. ledna 2012 totiž platí vyhláška zakazující na celém území Náchoda provozovat hazard. Kvůli nečinnosti Ministerstva financí řízeného Miroslavem Kalouskem (TOP 09) sice provozovatelé mají pro své automaty stále platná povolení, o ty by ale mohli záhy přijít, pokud by Náchod vymáhal svoji vyhlášku před Ústavním soudem – tak jako třeba Frýdlant nad Ostravicí, Klatovy či jihomoravské Židlochovice. Proto dobrovolně přistoupili takřka ke 100% regulaci,“ vysvětlil situaci Michal Kudrnáč, předseda náchodských Zelených. „Jako Strana Zelených tento obrat provozovatelů hazardu vítáme. Do automatů se ročně nahází 100 miliard, stát několik desítek miliard doplácí. Hazard způsobuje sociopatologické jevy, jako jsou krádeže, loupeže, vraždy, rozpady rodin, zneužívání sociálních dávek nebo neplacení nájmů. V České republice trpí gamblingem okolo půl milionů občanů. Dle adiktologů spáchá ročně v důsledku dluhů z automatů sebevraždu 600 osob. Je proto chvályhodné, že alespoň v Náchodě provozovatele pochopili, co jejich byznys způsobuje, a rozhodli se svoje podnikání v naprosté většině ukončit“, doplnil.

Pokud by provozovatelé náhodou dohodu porušili, předpokládáme, že Rada a Zastupitelstvo okamžitě podniknou veškeré právní kroky, které nechtěný hazard z města vytlačí“, shrnuje postoj vedení města členka náchodských Zelených Markéta Sergejko.

Matěj Hollan z občanského sdružení Brnění, které obcím s regulací hazardu dlouhodobě pomáhá, dodává: „O tomto nestandardním řešení jsme se dozvěděli náhodou. Náchodská deklarace se může stát precendentem pro celou republiku – pokud se provozovatelé sami rozhodnout zrušit svůj byznys v blízkosti škol a podobně, sníží se tím počet hazardních automatů o 80 – 90 %. To by vyřešilo problém, že ČR má nejvíc hazardních přístrojů na světě, v přepočtu na obyvatele, na kterých lze prohrát za jednu noc v podstatě neomezenou sumu peněz. Pokud se náchodský případ osvědčí, budeme ho doporučovat v celé republice.“ Pokud by si město s dalším postupem proti těm provozovatelům, kteří nebudou chtít přijatou deklaraci dodržovat, nevědělo rady, má možnost další postup bez problémů konzultovat. „Náchodu jsme již opakovaně nabídli pomoc při regulaci hazardu. Pokud provozovatelé v následujících dnech sami z města nezmizí, dokáže naše sdružení v případě zájmu účinně pomoci městu tak, aby se nežádoucího hazardu zbavilo soudní cestou“, slíbil Matěj Hollan, který spolupracuje prakticky se všemi městy a obcemi, které svůj boj proti hazardu doposud vyhrály.

Předcházející článek

Čeští kapitalisté budují luxusní resorty ve vodách Indického oceánu

Následující článek

Slovenský antimonopolní úřad svojí nečinností a hloupostí zmařil zrod pekárenského obra