Hospodářská stagnace zvyšuje zájem podnikatelů o evropské dotace

Nedostatek vlastních zdrojů v době hospodářské stagnace nutí soukromý sektor k tomu, aby se při financování svých projektů stále více spoléhal na evropské dotace. Zájem o příspěvky z EU je skutečně obrovský, na začátku listopadu například vyhlásil CzechInvest výzvu na podávání žádostí o financování průmyslových inovací. Během čtrnácti dnů musela být pro nečekaně vysoký zájem podnikatelů předčasně uzavřena.

Do konce listopadu zatím bylo na CzechInvest podáno 16 tisíc žádostí, z toho 6 355 projektům přiznána dotace. Stát příjemcům část dotací proplácí prostřednictvím UniCredit Bank, v minulém roce proplatila banka podnikatelům 18 miliard Kč. Podle Petry Klůnové z Evropského kompetenčního centra UniCredit Bank, proplácený finanční obnos postupně narůstá.

Dotace z EU nejsou pro podnikatele nevyčerpatelným zdrojem peněz. Právě to začalo motivovat k podávání žádostí i firmy, které se dosud podpoře ze strukturálních fondů bránily. Do konce roku 2013 je totiž pro podnikatele naplánováno pouze několik dalších výzev a tyto výzvy navíc kvůli předpokládanému vysokému zájmu a rychlému vyčerpání nebudou spuštěny příliš dlouho. V lednu budou soukromé firmy moci podávat žádosti do programů Rozvoj a ICT v podnicích, ze kterých lze financovat nákup technologií a zavádění nového software. S největší pravděpodobností bude spuštěna i výzva v rámci populárního programu Nemovitosti na rekonstrukci staveb a výstavbu podnikatelských zón.

Finančně mnohem zajímavější budou v příštím roce peníze pro podnikatele z dotačního titulu zaměřeného na životní prostředí. V průběhu první poloviny 2012 se z Operačního programu Životní prostředí bude rozdělovat kolem sedmi miliard korun na zlepšení kvality ovzduší. V minulosti tuto výzvu využily soukromé firmy na rekonstrukce kotelen, snižování emisí prachových částic nebo instalaci technologií na snížení a likvidaci emisí těkavých organických látek. Plánují se i výzvy zaměřené na šetrné nakládání s odpady (např. modernizace a rozšiřování sběrných dvorů, zakládání kompostáren, technologie na recyklaci odpadu nebo nakládání s nebezpečnými odpady, rekultivace starých skládek apod.) nebo udržitelné využívání energie (např. zateplování budov, využívání alternativních zdrojů energie apod.).
Ondřej Štefek, Naviga 4

Předcházející článek

Brutální chování poboček německých řetězců je horší než hospodářská krize, Kalousek nebo čínská konkurence

Následující článek

Nemovitostní bublina v Číně puká